جا نزنید!

 

امروز مطلبی را می گذارم که ای کاش خودم نیز از آن درس بگیرم یا در مقابل چشمم باشد تا آویزه گوشم باشد: “خواستن توانستن است” این جمله شاید به نظر بعضی ها فقط یک شعار باشد (البته مثل خودم)، اما در حقیقت این جمله یک‌جور بازتابی از اندازه تلاش ماست.

در 30 سالگی کارش را از دست داد.
در 32 سالگی در یک دادگاه حقوق شکست خورد.
در 34 سالگی مجددا ورشکست شد.
در 35 سالگی که رسید عشق دوران کودکی‌اش را از دست داد.
در 36 سالگی دچار اختلال اعصاب شد.
در 38 سالگی در انتخابات شکست خورد.
در 44، 46، 48 سالگی باز در انتخابات شکست خورد.
به 55 سالگی که رسید هنوز نتوانست سناتور ایالت شود.
در58 سالگی مجددا سناتور نشد.
در 60 سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد.
نام او آبراهام لینکلن بود.
جا نزد. هرگز جا نزد.
بازندگان آنهایی هستند که جا می زنند.
/ 1 نظر / 8 بازدید